Vi gir 5 års garanti som mesterbedrift ifølge Lov om Håndverkstjenester på utførte arbeider og produsentenes egne garantier på alt av materialer som vi bruker.

Eksempler på vanlige oppdrag

Eksempler på vanlige oppdrag vi utfører for våre kunder er småskader og eventuelle lekkasjer på tak. Bytte av gamle takrenner og reparasjoner og vedlikehold av tak og fasade er også vanlige arbeidsoppgaver. Regelmessig vedlikehold sikrer deg mot ubehagelige overraskelser som taklekkasjer samt tak- og fasadedeler som løsner. Uansett om det dreier seg om eneboliger, bygårder, næringsbygg eller industribygg kan vi bistå med vedlikehold etter de høyeste standardene. 

Vi produserer unike tak- og fasadedeler etter våre egne spesifikasjoner slik at delene skreddersys akkurat dit hus. På vårt verksted lager vi blant annet pipe-, vindski-, dør- og vindusbeslag samt takhatter m.m. Beslagene kan leveres i forskjellige materialer som f.eks.: lakkert stål, sink, kobber, rustfritt, aluminium og messing.

Vi har også faste samarbeidspartnere som: tømrermestere, murmestere, membran- og folietekkere og stillasefirma.

vi har spesialisert oss på følgende felter

Service og vedlikehold, ink. reparasjoner

Albretsen & Grohshennig er en allsidig blikkenslager som har vedlikehold som en viktig del av tilbudet. Er det på tide å gjennomgå taket for småskader og eventuelle lekkasjer? Eller kanskje den gamle takrennen trenger å byttes ut? Vi har solid kompetanse på reparasjon og vedlikehold av tak og fasade.

Vedlikehold av tak og fasade

Regelmessig vedlikehold sikrer deg mot ubehagelige overraskelser som taklekkasjer samt tak- og fasadedeler som løsner. Uansett om det dreier seg om eneboliger, bygårder, næringsbygg eller industribygg, kan vi bistå med vedlikehold etter de høyeste standardene.

Vi skreddersyr delene til din bolig

Vi produserer unike tak- og fasadedeler etter våre egne spesifikasjoner, slik at delene skreddersys til akkurat ditt hus. På vårt verksted lager vi blant annet takhatter, pipe-, vindski-, dør- og vindusbeslag. Beslagene kan leveres i forskjellige materialer, deriblant lakkert stål, sink, kobber, rustfritt, aluminium og messing.

Hvorfor bruke en blikkenslager? 

Eget verksted gjør det enkelt for oss å bytte ut takdeler i forbindelse med vedlikehold. Dersom du utfører vedlikehold på egen hånd kan det være vanskelig å få standarddeler til å passe sammen med resten av taket. Derfor lønner det seg å la en blikkenslager utføre vedlikehold for deg.

Vedlikehold av nærings- og industribygg

Vi utfører også vedlikehold etter de høyeste standarder for nærings- og industribygg. Gjennom våre gode samarbeidsavtaler med tømremestere, stillasutleie, murmestere, membran- og folietekkere, kan du overlate jobben med å innhente spesialister på disse felt til oss. På denne måten slipper du å forholde deg til en håndfull bedrifter i prosjektperioden.

Tilstandsrapport

Etter utført serviceoppdrag på næringsbygg får du utlevert en tilstandsrapport av oss, slik at du til enhver tid har oversikt over hva som er gjort, og hvilke vedlikeholdsarbeider som gjenstår.

takomlegging

Rehabilitering av tak og takomlegging er en viktig del av vårt omfattende tilbud. Vi utfører takomlegging med taksten, plater og papp, både flate tak og skråtak. Vi bruker KUN trykkimpregnerte materialer på taket. En takomlegging kan bestå av en full utskifting av eksisterende takdeler, med montering av pipebeslag, taksikring, takrenner og nedløpsrør.

 

Takomlegging sikrer deg mot vær og vind, samtidig som at bygningen får en attraktiv framtoning. Vi sørger for hele prosessen, fra tidlig planlegging til ferdig resultat. Vi inntar rollen som hovedentreprenør slik at du bare trenger å være i kontakt med én aktør. Dette gjør det enklere for deg å ha overblikk over prosessen, samtidig som vi sørger for effektiv styring og sikrer en stabil progresjon i prosjektet.

Erfaringer fra 1999

Vi har solid erfaring innen takomlegging. Siden 1999 har vi opparbeidet verdifull erfaring i forhold til hvilke takløsninger som passer for hvilke tak. For oss er det avgjørende å tilby løsninger som både imøtekommer dine behov og våre strenge kvalitetskriterier.

Som en aktør med høy yrkesstolthet prioriterer vi profesjonalisme i alt vi gjør. Først og fremst er det viktig med en god kundedialog slik at vi oppnår en felles forståelse av detaljene i prosjektet. På denne måten unngår vi misforståelser og sikrer gode resultater.

Siden vår etablering har vi utført takomlegging for en rekke fornøyde kunder i Oslo og omegn.

taksikring

Taksikring på eneboliger og leiegårder har i bygningsloven vært pålagt siden 1989. Taksikring gjør det tryggere for personer å ferdes på taket, og dette gjør det enklere å utføre oppgaver som snømåking, vedlikehold og rengjøring. Taksikring innebefatter takstiger, takbroer, pipeplattformer, stigetrinn og sikringslinekroker, som sikrer arbeid som skal utføres på taket. Taksikring omfatter også snøfangere.


Arbeidstilsynet fastsatte i 1989 nye forskrifter for taksikring og arbeid på tak. Etter dette ble det satt strengere krav for taksikring og krav til utstyr for dette. Vi i Albretsen & Grohshennig har inngående kunnskap om regelverket og sørger for at montering og funksjonalitet er i full overensstemmelse med gjeldende lover og regler på området.

Velg fagfolk! 

Enkelte velger å montere taksikringsutstyr selv. Det er viktig å være klar over lovkravene som finnes til utforming og montering av taksikring. Lovkravene er der for å sikre at produktene er trygge i bruk, og det er derfor viktig at du benytter deg av fagfolk til dette. Vi i Albretsen & Grohshennig leverer taksikring til hele Oslo og Akershus / nærliggende områder.

Taksikring er vår spesialitet

Albretsen & Grohshennig er spesialister innen taksikring. Ved vårt blikkenslagerverksted produserer vi spesialtilpasset taksikring etter dine spesifikasjoner. Da besørger vi både produksjon av deler for taksikringen, i tillegg til at vi står for monteringen av utstyret. På den måten oppnår du optimal og sikker funksjonalitet.

Kvalitet har alltid vært vårt kjennetegn, og dette har bidratt til vår anerkjennelse som blikkenslager. Vi har lang fartstid i bransjen og har derfor godt innarbeidede rutiner som sikrer rask progresjon i oppdragene vi påtar oss. Vi leverer til kunder i Oslo, Akershus og Follo.

Beslag

Albretsen & Grohshennig er et moderne blikkenslagerfirma som leverer pipebeslag og vindskibeslag i Oslo og Follo. Vi har lang fartstid i bransjen, og er en anerkjent og kompetent blikkenslagerbedrift som utfører alle oppdrag med stor yrkesstolthet.

Vi er opptatt av kvalitet og profesjonalitet i alle ledd, i tillegg til respekt for håndverket og tradisjonene. I menyen til venstre kan du lese mer om våre tjenester innen beslag.

Før og etter

Pipebeslag og -rehabilitering

Mistenker du at din pipe er utsatt for fukt eller trekker vann? Mosedannelse på pipe er en av de tydeligste måtene å avgjøre hvorvidt du trenger nytt pipebeslag. Et pipebeslag skal beskytte pipen mot vær og vind, og samtidig hindre at fukt trenger inn i mur og nedover i bygningen.


Vi har lang erfaring innen pipebeslag til alle typer piper, og vi produserer spesialtilpassede beslag til pipen det gjelder. Vi leverer og monterer også beslag i forbindelse med rehabilitering av eldre piper. 

Blikkenslager

Vi kjennetegnes av vårt fokus på å levere og utføre blikkenslagertjenester av høy kvalitet for våre kunder, og dette kommer tydelig frem i våre arbeider. Vi er allsidige, men har allikevel spesialkompetanse på en rekke områder.

Etter snart tyve år i bransjen har vi opparbeidet oss en bred portefølje av fornøyde kunder, og vi etterstreber alltid å overgå dine forventninger som kunde.

Produksjon og montering av vindskibeslag

Vindskibeslag benyttes ofte til å rette opp mindre skjevheter i forbindelse med taktekking, og er derfor viktig for helhetsinntrykket av taket og for husets estetikk. Vi har lang erfaring med utfordringene som følger taktekking, og vi har kompetanse og kapasitet til å påta oss alle typer oppdrag på området. 

takrenner og nedløpsrør

Albretsen & Grohshennig produserer og monterer takrenner etter klassiske håndverkstradisjoner, som holdes i hevd av våre kvalifiserte blikkenslagere. Våre blikkenslagere har omfattende kompetanse og lang erfaring innen yrket.

Våre fagfolk sikrer det beste resultat

Spesielt i forbindelse med rehabilitering av eldre bygg er det viktig å benytte en blikkenslager som kan produsere tak- og fasadedeler med respekt for historien. Vi sørger for å levere kvalitetsprodukter som tar hensyn til gamle håndverkstradisjoner.

Takrenner fra en blikkenslager gir bygget en rustikk og flott framtoning. Vi produserer takrenner etter dine spesifikasjoner, og vårt blikkenslagerverksted kan levere det meste.  

Rask montering og stor fagkunnskap

Når du bestiller takrenner hos oss, sørger vi for kort produksjonstid og rask montering. Takrenner er et område hvor vi har lang erfaring og stor fagkunnskap. I oss har du med andre ord en seriøs samarbeidspartner som alltid setter deg og dine behov i sentrum når vi utfører blikkenslagerarbeid.

Som kunde hos oss er du ikke bare én blant mange - vi løser alle oppdrag med samme høye profesjonalitet, uansett oppdragets omfang.